Logo Gmina Radków

News

KOSZE I STOJAKI DLA MIESZKAŃCÓW

25.05.2015

Wójt Gminy Radków informuje, że dzięki uzyskanej pomocy z PROW 2007-2013 w ramach Działania 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” możliwe było do zrealizowania zadanie pn.: ”Zakup stojaków na worki do segregacji odpadów oraz pojemników przeznaczonych do zbierania pozostałych odpadów komunalnych” w wyniku czego w kwietniu br. nabyte zostały stojaki na worki  oraz kosze  w następujących  ilościach:

  • stojaki na worki 200 szt.,
  • pojemniki 120L – 650 szt.
  • pojemniki 240 L – 80szt.,
  • pojemniki 1100 L - 10 szt. w tym 3 szt. na odpady segregowane.
  • pojemnik na przeterminowane leki 150 L – 1 szt.

Koszt zakupu powyższego towaru wyniósł 85.042,20 zł brutto, a uzyskana wysokość dofinansowania to  75 %  poniesionych kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane  w celu ułatwienia mieszkańcom segregacji odpadów, wyeliminowania kosztów związanych z dzierżawą pojemników jaką gmina płaci wykonawcy oraz spełnienia zapisu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach który mówi, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie jej w pojemnik na odpady.

W związku z powyższym  od maja, nieruchomości zamieszkałe na terenie naszej gminy sukcesywnie wyposażane są w pojemniki lub stojaki z taką zasadą, że:

  • gospodarstwa domowe, w których prowadzona jest segregacja odpadów otrzymają tylko stojak na cztery worki,
  • gospodarstwa domowe, w których odpady zbierane są w sposób zmieszany i zamieszkiwane są przez 1-5 osób otrzymują jeden pojemnik o pojemności 120 L,
  •  gospodarstwa domowe, w których odpady zbierane są w sposób zmieszany i zamieszkiwane są przez 6 i więcej osób otrzymują jeden pojemnik o pojemności 240L.

Proszę o przestrzeganie przedstawionej reguły, a w przypadku gdy zostaliście Państwo wyposażeni sprzecznie z powyższymi zasadami tj. macie Państwo  więcej niż jeden pojemnik lub stojak
i pojemnik, proszę zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy pok. Nr 3, pod nr Tel. 34/354 11 20-23 lub
u właściwego miejscowo sołtysa.

Z uwagi na fakt, że realizacja zadania była możliwa dzięki środkom unijnym Gmina nie może się zbyć prawa własności do zakupionych przedmiotów i dlatego aby przekazać  pojemniki, zawiera
z Państwem 5-letnie umowy dzierżawy z czynszem dzierżawnym w wysokości 15,00 zł brutto za cały okres obowiązywania umowy. Uiszczony czynsz dzierżawny będzie stanowił część wkładu własnego do poniesionych kosztów zakupu. Po upływie terminu obowiązywania umowy pojemniki i stojaki przejdą na Państwa własność.

Apeluję o wyrozumiałość i cierpliwość w rozdysponowaniu koszy i stojaków. Każda nieruchomość zamieszkała, która objęta jest systemem zbierania odpadów (posiada złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zostanie odpowiednio wyposażona.

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.