Logo Gmina Radków

News

News zdjęcie id 415

Komunikat dotyczący opłat z tytułu zmniejszenia retencji

20.03.2018

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1566 ze zm. ), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Wójtów nowy obowiązek związany  problem opłat za usługi wodne.

Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej. Podstawą prawną  opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne, zgodnie, z którym uiszcza się opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznej czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznej czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy posiadają działkę zabudowaną w co najmniej  70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dot. m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznej czynnej (m2), do Wójta Gminy Radków w terminie do 27.03.2018r. dostarczając wypełnione oświadczenie .

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Radków oraz w BIP Gminy Radków, a także w formie papierowej w Urzędzie Gminy Radkowie.

Wójt, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1)       bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok ;

2)       z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a)       do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b)       od 10 do 30 % odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł na 1 m2 na 1 rok,

c)       powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 za 1 m2 na 1 rok.

 

 

Oświadczenie do pobrania:

oświadczenie_wodne_20.03.2018r..docx

 Wójt Gminy Radków

 /-/ Stanisław Herej

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.