Logo Gmina Radków

News

Ogłoszenie - Azbest

26.01.2017

OGŁOSZENIE - AZBEST

 

Wójt Gminy Radków informuje, że w Urzędzie Gminy Radków można składać wnioski o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Radków.

Formularz wniosku dotyczący demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych można pobrać  w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Radkowie, jak również ze strony internetowej www.bip.gminaradkow.pl (Zakładka: Informacje o środowisku - wnioski).

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1.   kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, odpis księgi wieczystej), a w przypadku współwłaścicieli również ich zgodę na realizację zadania.
  2.   w przypadku opcji z demontażem: kopię zgłoszenia robót budowlanych (wymagana na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub kopię pozwolenia na budowę
    (w przypadku gdy jest ono wymagane)
  3.   przedłożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011, nr 8, poz. 31) najpóźniej do dnia złożenia wniosku.

 

Dokumenty należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Radków  w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Radkowie
29-135 Radków 99

 

Dokumenty będą przyjmowane do dnia 15.04.2017 r.
 

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 34 354 11 20-23 wew.30

 

Regulamin dofinansowania przez Gminę Radków usługi demontażu, transportu  
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dostępny jest na stronie www.bip.gminaradkow.pl w zakładce Zarządzenia Wójta – zarządzenie Nr 27/2012 z dnia
3 grudnia 2012.

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.