Logo Gmina Radków

News

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK

25.10.2016

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina jest zobowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą. W związku z tym w dniu 30.09.2016 r. Wójt Gminy Radków zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. we Włoszczowie  na utworzenie, prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Radków. PSZOK mieści się na składowisku odpadów komunalnych „Kępny Ług” na ul. Przedborskiej we Włoszczowie, działki nr ewidencyjny 9002 i 9001/3.

W punkcie tym będą przyjmowane odpady takie jak:

 1. odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal),
 2. odpady zielone,
 3. odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 4. przeterminowane leki i chemikalia,
 5. zużyte baterie i akumulatory,
 6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 8. odpady budowlano - rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych (gruz budowlany, płytki),
 9. zużyte opony dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Osoby chętne oddać odpady, dostarczają je do PSZOK we własnym zakresie. Koszt przyjęcia odpadów wliczony jest w kwartalną opłatę wnoszoną do gminy na podstawie złożonej deklaracji. Chcąc przekazać odpad należy okazać dokument potwierdzający dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Radków. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.