Logo Gmina Radków

News

News zdjęcie id 384

„Gospodarka wodno - ściekowa” w Gminie Radków.

16.01.2018

W dniu 23 listopada 2017 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skalbmierzu Gmina Radków podpisała umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego o przyznaniu pomocy / dofinansowania operacji z zakresu gospodarki wodno- ściekowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Gmina Radków  – otrzymała dofinansowanie na realizację zadania obejmującego: rozbudowę i modernizację ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej w msc. Kossów i Dzierzgów oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Radkowie, na łączną kwotę 1 283 197,00 zł. Wielkość dofinansowania dla operacji w ramach PROW 2014-2020 wynosi 63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Według kosztorysów inwestorskich opracowanych początkiem roku 2017, całkowity koszt inwestycji wynosił będzie 2 480 488,07 zł z czego koszty kwalifikowane wynoszą 2 016 656,97 zł. Na realizacja tejże inwestycji Gmina Radków planuje przeznaczyć środki z własnego budżetu w wysokości  1 197 291,07 zł. Realizację inwestycji planuje się wykonać w dwóch etapach w latach 2018 i 2019. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg, celem wyłonienia wykonawcy na realizację w/w zadania.

Realizacja inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji ujęcia wody w Świerkowie jest niezbędna, celem zapewnienia właściwej ilości oraz jakości wody dostarczanej do mieszkańców Gminy poprzez istniejącą sieć wodociągową. Ujęcie wody w Świerkowie nie było modernizowane od prawie 30 lat, dlatego też jest to jedna z najważniejszych inwestycji planowanych do wykonania w roku 2018. Jednocześnie z modernizacją ujęcia wody w Świerkowie planujemy wybudować kilka odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Kossów i Dzierzgów. Rozbudowa już istniejącej sieci wodociągowej w głównej mierze planowana jest w terenach oddalonych od zwartej zabudowy wsi, bądź też w miejscach, gdzie istniejąca sieć nie funkcjonuje prawidłowo i niezbędne jest wykonanie nowych jej odcinków. Najbardziej oczekiwaną inwestycją zaplanowaną do realizacji jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie. Nasza oczyszczalnia ścieków na dzień dzisiejszy uniemożliwia rozbudowę sieci kanalizacyjnej, czy też możliwość podłączania do niej kolejnych gospodarstw domowych, gdyż oczyszcza ścieki w ilościach zbliżających się do maksymalnego poziomu ścieków na jaki została zaprojektowana tj. Q =130m2/d. Sezon letni, kiedy to do naszej Gminy przyjeżdża wielu mieszkańców na wypoczynek to okres znacznie zwiększonej ilości odprowadzanych ścieków bytowych, co nierzadko powoduje zaburzenia pracy oczyszczalni ścieków. Rozbudowa oczyszczalni ścieków obejmować będzie budowę drugiego ciągu technologicznego  o przepustowości ok. Qśr.d = 220m3/d, co w efekcie finalnym umożliwi odbiór ścieków w ilości dwukrotnie wyższej niż obecnie. Jednocześnie inwestycja ta umożliwi dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej, czy też wykonanie nowych podłączeń do istniejącej sieci. Dofinansowanie jakie zostało nam przyznane na realizację w/w  zadań, umożliwi nam szybszą realizację tak ważnych dla nas inwestycji.

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.